Management dokumentacije

  • brinemo o tehničkoj i projektnoj dokumentaciji, o garancijskim listovima, uputstvima proizvođača opreme
  • vodimo dnevnik održavanja