Tehničko upravljanje i održavanje

a) Održavanje strojarskih instalacija
 • upravljanje sustavima grijanja i hlađenja (HVAC)
b) Održavanje elektroinstalacija
 • održavanje sustava za napajanje električnom energijom
 • održavanje sigurnosne rasvjete, agregata, gromobranskih instalacija, sustava za naplatu parkiranja
c) Održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije
 • održavanje sanitarnih sustava, cjevovoda grijanja i hlađenja, slivnika
 • održavanje sustava odvodnje
d) Održavanje dizala
 • redovito ispitivanje funkcionalnosti i servis dizala
e) Održavanje centralnog nadzornog upravljačkog sustava (CNUS-a)
 • upravljanje rasvjetom, sustavom kondicioniranja zraka, mikroprekidačima, alarmnom dojavom
f) Održavanje sustava zaštite od požara
 • održavanje hidrantske mreže, sustava vatrodojave, sustava protupožarnih vrata
 • održavanje drencher i splinker sustava i drugih stabilnih sustava za gašenje požara
g) Održavanje informatičke i telefonske mreže
 • održavanje hardware i software infrastrukture
h) Održavanje sustava tehničke zaštite
 • održavanje sustava videonadzora, protuprovale, protuprepada te sustava kontrole      prolaza
i) Domarska služba
 • briga o manjim popravcima i korekcije, bravarski i strojarski poslovi
 • redovni servisi i zamjena potrošnog materijala